เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon รูปแบบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

<< เอกสารรูปแบบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57 - 58 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา > >

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 09:44 น.)

 

PostHeaderIcon เอกสารเพื่อดาวโหลด

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

>>>-กำหนดการ   ประชุม  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

>>>-ปะหน้าสรุปผลการประเมินตนเอง   ประจำปีการศึกษา  2556

>>>-รายงานSAR 55

>>>-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษ1

>>>-สรุปผลการประเมินตนเอง

>>>-เอกสารและตัวอย่างการให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน

>>>-แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

>>>-ปะหน้าสรุปผลการประเมินตนเอง   ประจำปีการศึกษา  2557 มาตราฐาน15

>>>-สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐาน 15

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 1 / 2557

<< ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม >>

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 15:51 น.)

 

PostHeaderIcon รับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนกะเปอร์วิทยา 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2557

>>>คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มที่นี่<<<

 

PostHeaderIcon รายงานผลการปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานได้ที่นี่

<< ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน >>

...ฝ่ายบุคลากร...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 10:45 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss