เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

VVVรายละเอียดดังแนบข้างล่างนี้VVV

ประกาศวิทยาศาสตร์

เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะครุภัฑณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

บทนิยาม

บัญชีเอกสาร 1-2

แบบหนังสือค้ำสัญญา

ใบเสนอราคา

 

PostHeaderIcon ครุภัณฑ์ทักษะกระบวนการเรียนรู้

ครุภัณฑ์ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายละเอียดดังแนบข้างล่างนี้

ประกาศการงานอาชีพ

เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คุณลักษณะครุภัฑณ์ การงานอาชีพ

บทนิยาม

บัญชีเอกสาร 1-2

แบบหนังสือค้ำสัญญา

ใบเสนอราคา

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 19:52 น.)

 

PostHeaderIcon เอกสารดาวโหลด 05/02/2558

เอกสารดาวโหลด  

แนวทางการ จัดทำ รายงานประจำปี 2557 ( SAR )

แบบประเมิน มาตรฐานที่  1

แบบประเมิน มาตรฐานที่  2

แบบประเมิน มาตรฐานที่ 3

แบบประเมิน มาตรฐานที่ 4

แบบประเมิน มาตรฐานที่ 5

แบบประเมิน มาตรฐานที่ 6

มาตรฐาน  สพฐ 15  แจกทุกคน

รายงานตนเอง ภาคเรียนที่  2 ปี 57

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:20 น.)

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม ครั้ง 1 /2558

รายงานการประชุม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 1 / 2558

วันที่ 7 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมชุมชนโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

>>>เอกสารประกอบ<<<

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557

รายงานการประชุม

ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 7/2557

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชมชุุมชนโรงเรยนกะเปอร์วิทยา

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss