เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

 

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:42 น.)

 

PostHeaderIcon ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:23 น.)

 

PostHeaderIcon การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ประกาศโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

 

ตรวจสอบรายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่นี่

 

PostHeaderIcon ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 

 

ตรวจสอบรายชื่อ และ รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ได้ ที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 มกราคม 2016 เวลา 09:08 น.)

 

PostHeaderIcon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็๋นพนักงานราชการ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ   โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

 

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียด การสอบ และ รายชื่อ  ได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 10:54 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss