เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557

รายงานการประชุม

ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 7/2557

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชมชุุมชนโรงเรยนกะเปอร์วิทยา

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

 

PostHeaderIcon สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

ประกาศโรงเรียนกะเปอร์วิทยา 

 

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน 205/26 

 

>>>คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด<<<

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม 6 / 2557

 

รายงานการประชุม

ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 13 ตุลาคม 2557

 ณห้องประชุมชุมชนโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

>>>เอกสารดาวโหลด<<<

 

PostHeaderIcon แบบฟอร์มโครงการ ปี 58

เอกสารแบบฟอร์มโครงการ ปี 58 ตามข้างล่างนี้

>>>คำชี้แจง   เอกสาร ประกอบการทำแผน<<<

>>>โครงการ ใน แผนปฏบัติการประจำปีงบประมาณ2558ที่สอดคล้องกับ15 มาตรฐาน สพฐ<<<

>>>ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปี 58<<<

>>>แบบเค้าโครงการเสนอโครงการ   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2558<<<

>>>แบบฟอร์ม โครงการ ปีงบประมาณ  2558<<<

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 14:08 น.)

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2557

รายงานการประชุม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 5 / 2557

วันที่ 6 กันยายน 2557

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss