เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon การพัฒนาระบบการประกัน คณภาพภาย ุ ในของสถานศึกษา

การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

 

 

 

สามารถศึกษาโครงสร้างของงานประกันคุณภาพได้จากลิ้งค์นี้

สามารถศึกษาโครงสร้างของงานประกันคุณภาพได้จากลิ้งค์นี้

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 15:22 น.)

 

PostHeaderIcon รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู

 

ประกาศโรงเรียนกะเปอร์วทิยา


เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียด และคุณสมบัตรของผู้สมัครได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 14:38 น.)

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558

<< คลิก >>

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 เวลา 10:15 น.)

 

PostHeaderIcon ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

ที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 

รางวัล เหรียญทอง รายการภาพยนต์สั้น ม.1-3

รางวัล เหรียญเงิน รายการโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6

0203581

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 15:01 น.)

 

PostHeaderIcon ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

VVVรายละเอียดดังแนบข้างล่างนี้VVV

ประกาศวิทยาศาสตร์

เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะครุภัฑณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

บทนิยาม

บัญชีเอกสาร 1-2

แบบหนังสือค้ำสัญญา

ใบเสนอราคา

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss