เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon www.kaperwit.com

PostHeaderIcon ค่ายเยาวชนทางสายใหม่

                     โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

                              วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556

      มีโครงการดำเนินการแก้ไขป้องกันปราบปรามเรื่อง   ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยกาารรักษาความมมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:07 น.)

 

PostHeaderIcon ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

โรงเรียนกะเปอร์วิทยามีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานประจำปีงบประมาณ 2556

<< เอกสารประกอบ >>

 

PostHeaderIcon ประกาศสอบราคาจ้าง ฯ

โรงเรียนกะเปอร์วิทยามีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

<< เอกสารประกอบ >>

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:38 น.)

 

PostHeaderIcon รับการประเมินจาก สมศ.

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2555

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 14:49 น.)

 

PostHeaderIcon ประกาศรับสมัครครูอตราจ้าง

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

<<เอกสารประกอบ>>

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 16:44 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss