เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon การพัฒนาระบบการประกัน คณภาพภาย ุ ในของสถานศึกษา

การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

 

 

 

สามารถศึกษาโครงสร้างของงานประกันคุณภาพได้จากลิ้งค์นี้

สามารถศึกษาโครงสร้างของงานประกันคุณภาพได้จากลิ้งค์นี้

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 15:22 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss