เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon สัญลักษณ์โรงเรียน

 

logo

สัญลักษณ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

อักษรย่อ ก.ป.ว.

สีประจำโรงเรียน เขียว – ขาว

ปรัชญาของโรงเรียน ปญญา โลกสมิ ปชโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:38 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss