เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

                                                                   bord

 

นายวีระศักดิ์   ภู่ขันเงิน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกะเปอร์วิทยาตั้งแต่  ตุลาคม  2556

 


นางภัทรภร   พุทธรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกะเปอร์วิทยาตั้งแต่วันที่

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 09:43 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss